facebook
^Back To Top

 • 1 Leżajsk
  Widok z wieży telefonicznej na Sąd i osiedle Staszica i Kołłątaja.
 • 2 PKP
  Ciuchcia wjeżdżająca na peron w Leżajsku
 • 3 Osiedle
  Widok na osiedle z kominem w tle
 • 4 Leżajsk
  Przemarsz Orkiestry ul. Mickiewicza przy Ogródku Jordanowskim i Szkole Muzycznej
 • 5 Dom Kultury
  Występ chóru przed Domem Kultury w ramach Wojewódzkich Eliminacji "Artama 78"

- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta -

  

Działalność Pracowni

 Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta wykonuje:


1. Prace dokumentacyjne –
a)    odnajdywanie, pozyskiwanie i opracowywanie dokumentów związanych z historią i kulturą Leżajska i ziemi leżajskiej, w tym przegląd archiwalnych zbiorów opracowań i publikacji lokalnych, kwerenda zasobów bibliotecznych instytucji kultury w Leżajsku i regionie
b)    kwerenda codziennej prasy i wydawnictw lokalnych, a także przegląd wydarzeń w pozostałych mediach (telewizja, radio, Internet) dotyczących współczesnego życia mieszkańców miasta Leżajska i powiatu leżajskiego,
c)    inwentaryzacja i uporządkowanie posiadanej elektronicznej bazy danych (ujednolicenie i usystematyzowanie informacji i źródeł zebranych )
d)    uzupełnianie Kroniki Miasta Leżajska
(styczeń 2014 – grudzień 2014 r.)
e)    aktualizacja strony internetowej – wysyłanie danych (informacje bieżące, dokumenty i zdjęcia archiwalne) , wsparcie administratorów stron: MCK, Biblioteki Publicznej i PDDM
f)    dokumentowanie bieżących wydarzeń i uroczystości – fotografowanie


2. Spotkania i rozmowy z historykami, kombatantami i pasjonatami Leżajska oraz okolic –
a)    Środy, czwartki (2-3 razy w miesiącu) – Spotkania, rozmowy i wywiady z Leżajszczanami


3. Prace edukacyjne –
Wspieranie kształcenia historycznego Leżajszczan, upowszechnianie wiedzy o dziejach miasta i powiatu:
a)    Lekcje regionalne –  Edukacyjne Środy w Bibliotece Pedagogicznej w Leżajsku – 10 szt.
b)    Wykłady zaproszonych prelegentów połączone z wystawami – mieszkańcy Leżajska i okolic oraz zaproszeni goście (historycy, pasjonaci ziemi leżajskiej) – 4 szt.
c)     Konkursy  dla szkół leżajskich o historii Leżajska i okolic – 2 szt.


4. Prace redakcyjne –
a) przy publikacjach nt. historii i kultury Leżajska oraz ziemi leżajskiej
b) przy artykułach do prasy lokalnej
b) przy współredagowaniu publikacji popularnonaukowej Almanach Leżajski wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej;


5. Obsługa interesantów
a) udzielanie informacji i konsultacji przedmiotowych w zakresie realizowanych przez PDDM prac dokumentacyjnych (historia, kultura, regionalizm Leżajska i okolic, itp.)
b) udzielanie wskazówek przy pisaniu prac szkolnych oraz studenckich
c) udostępnianie  materiałów  zgromadzonych w bibliotece i pracowni
d)    oprowadzanie grup turystycznych


6. Współpraca z instytucjami i organizacjami miasta Leżajska oraz powiatu leżajskiego

Menu

Copyright © 2013. PDDM  Rights Reserved.