facebook
^Back To Top

 • 1 Leżajsk
  Widok z wieży telefonicznej na Sąd i osiedle Staszica i Kołłątaja.
 • 2 PKP
  Ciuchcia wjeżdżająca na peron w Leżajsku
 • 3 Osiedle
  Widok na osiedle z kominem w tle
 • 4 Leżajsk
  Przemarsz Orkiestry ul. Mickiewicza przy Ogródku Jordanowskim i Szkole Muzycznej
 • 5 Dom Kultury
  Występ chóru przed Domem Kultury w ramach Wojewódzkich Eliminacji "Artama 78"

- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta -

  

Okres nowożytny i współczesny

Leżajsk już od I rozbioru Polski w 1772 r. znalazł się w granicach zaboru austriackiego  monarchii habsburskiej. Na losy miasta i jego mieszkańców wpływ miały również wojny napoleońskie (1800-1815), powstania narodowe (1794, 1830-1831, 1846-1848, 1863-1864) oraz wojny światowe w XX wieku (1914-1918, 1939-1945). W tym okresie Leżajsk i okolica stały się bardzo zaniedbanym gospodarczo regionem. Dopiero wybudowanie linii kolejowej na przełomie XIX i XX wieku oraz odzyskanie  Niepodległości przez Polskę w 1918 r. przyniosły ze sobą ożywczy wiatr dla Ziemi Leżajskiej. Szczególnie zaś bliskość powstającego Centralnego Okręgu Przemysłowego w tej części Rzeczypospolitej.
Miasto Leżajsk posiada walory, które świadczą o jego galicyjskim, a zarazem kresowym charakterze. Nasze miasto i najbliższą okolicę zamieszkiwali Polacy, Rusini, Żydzi, Ormianie, Niemcy, Szwedzi i Tatarzy. Stąd też Leżajsk, to miasto wielokulturowe, gdzie obok tradycji rzymskokatolickiej, rozwijała się również kultura prawosławna, greckokatolicka, protestancka oraz żydowska. Ziemia Leżajska jest szczególnie uświęcona przez istnienie w tym zakątku kilku ważnych ośrodków religijnych. Mianowicie rozwinął się tu ruch pielgrzymkowy rzymskokatolicki (Cudowne Obrazy Matki Boskiej Pocieszenia Leżajskiej w Kościele Farnym i Bazylice OO. Bernardynów), greckokatolicki (Cudowna Ikona Matki Boskiej Leżajskiej w Cerkwi pw. Zaśnięcia NMP) i żydowski (Ohel Cadyka Elimelecha Weissbluma na żydowskim Kirkucie) oraz prawosławny (liczne cerkwie w miejscowościach za Sanem).
Przez stulecia obrządki religijne na Ziemi Leżajskiej żyły ze sobą, w symbiozie, względnej zgodzie i wzajemnym poszanowaniu tolerancji. Znane są liczne przypadki wspólnego obchodzenia świąt i uroczystości religijnych, gdzie pokolenia wiernych mimo różnic religijnych wspólnie modliły się w jednym obrządku. Istnieją również podania mówiące o wspólnym składaniu szacunku dla dostojników kościelnych i przełożonych gmin odwiedzających naszą okolicę.
Wydarzenia II wojny światowej przyniosły ze sobą pożogę wojenną, śmierć i zniszczenia mieszkańców oraz waśnie narodowe. Potworne zbrodnie hitlerowskich Niemiec niosły śmierć Polaków (pacyfikacja Leżajska 28 maja 1943 r.) i Żydów, a także współpraca Ukraińców z okupantem hitlerowskim dały się silnie odczuć na Ziemi Leżajskiej. Nacjonalizm ukraiński, szczególnie w postaci licznych zbrodni OUN-UPA oraz działań odwetowych polskiego podziemia, a także przesiedlenia związane z „Akcją Wisła” przyniosły ze sobą nieobliczalnie dotkliwe skutki dla polskiego i ukraińskiego narodu.
Po II wojnie światowej nakładem i staraniem mieszkańców oraz władz miasta Leżajska odbudowano, uprzemysłowiono, i unowocześniono nasze miasto.  Miasto jest ważnym centrum administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym dla okolicznych miejscowości, posiada dogodne połączenia kolejowe i autobusowe z wieloma większymi miejscowościami w kraju. Leżajsk dzisiaj, dzięki zachowanym walorom przyrodniczym, zabytkowym, sakralnym, infrastrukturze turystycznej i imprezom kulturalnym (m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej) stanowi  wspaniałą atrakcję, cel wycieczek dla turystów, pielgrzymek dla pątników, miejsce wypoczynku dla wczasowiczów oraz  festiwali i koncertów dla melomanów.

Menu

Copyright © 2013. PDDM  Rights Reserved.