facebook
^Back To Top

 • 1 Leżajsk
  Widok z wieży telefonicznej na Sąd i osiedle Staszica i Kołłątaja.
 • 2 PKP
  Ciuchcia wjeżdżająca na peron w Leżajsku
 • 3 Osiedle
  Widok na osiedle z kominem w tle
 • 4 Leżajsk
  Przemarsz Orkiestry ul. Mickiewicza przy Ogródku Jordanowskim i Szkole Muzycznej
 • 5 Dom Kultury
  Występ chóru przed Domem Kultury w ramach Wojewódzkich Eliminacji "Artama 78"

- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta -

  

Kalendarium

Rocznice historyczne Leżajska i okolic przypadające w 2014 r.:

Rok 2014 jest szczególnym rokiem w historii Polski. Jest to rok niezwykle bogaty w wiele ciekawych dat i przypadających rocznic m.in. wybuchów wojen, rozegranych bitew, ważnych faktów historycznych czy narodzin znanych postaci.

W kalendarium Leżajska znajduje się również wiele ciekawych wydarzeń, z których warto wymienić kilka:

660. rocznica historycznej wzmianki mówiącej o Leżajsku, która została zapisana w dokumencie Kazimierza Wielkiego, z 19 stycznia 1354 r. król nadał Janowi Pakosławowi ze Strożyska Rzeszów wraz z okolicą po Dąbrowę, Czudec i wieś Leżajsk na wschodzie (jest to druga historycznie potwierdzona informacja o istnieniu Leżajska. Wcześniejsza pochodząca również z czasów panowania Kazimierza Wielkiego, dotyczy przywileju na założenie wsi Połomia. Sołectwo z prawem lokacji wsi otrzymał w 1346 roku rycerz króla Narcyz, syn sołtysa z Leżajska.), (1354);

590. rocznica wydzielenia leżajskiej królewszczyzny z tenuty krzeszowskiej i utworzenie tenuty leżajskiej. Od tego momentu Leżajsk stal się siedzibą starostwa niegrodowego. Pierwszym dzierżawcą starostwa był Spytko z Tarnowa i Jarosławia, herbu „Leliwa” (1424);

575. rocznica przejęcia parafii farnej przez Zakon Bożogrobców z Miechowa (przybyli
z Przeworska), którzy przez 400 lat opiekowali się duszpasterstwem w Leżajsku w okresie1439-1839. (1439);

490. rocznica przeniesienia miasta znad Sanu i lokowania na nowym miejscu Leżajska, dokonana przez króla Zygmunta Starego na mocy aktu lokacyjnego wydanego w dniu 24 września 1524 r. we Lwowie. (1524);

480. rocznica objęcia dożywotniego starostwa leżajskiego przez Królową Bonę (1534–1557);

395. rocznica poświęcenia Kościoła Świętej Trójcy i Wszystkich Świętych w Leżajsku (1 listopad 1619 r.);

310. rocznica zakończenia II najazdu szwedzkiego w 1704 r. (drugi najazd szwedzki trwał w latach 1702-1704);

255. rocznica budowy drewnianego dworku Fryzowskiego, istniejącego do dzisiaj przy ul. Św. Jana z Dukli nr 10 (1759);

205. rocznica zajęcia Leżajska przez wojska Księstwa Warszawskiego pod wodzą Ks. Józefa Poniatowskiego (1809);

195. rocznica wybudowania pałacu Wojciecha hr. Miera (1819), obecnie domu SS.  NMP (od 1918);

110. rocznica wybudowania na cmentarzu pomnika ku czci powstańców z 1863 r. – inicjatywa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Leżajsku (1904);

100. rocznica wybudowania siedziby Banku Spółdzielczego przy ul. Mickiewicza 38,  (budynek wzniesiono w latach 1903-1914 według projektu Józefa Zawilskiego) (1914);

100. rocznica wybuchu I wojny światowej (28 lipca 1914 r.);

75. rocznica zajęcia Leżajska przez wojska niemieckie w dniu 13 września 1939 r. (we środę), rozpoczęła się w Leżajsku niemiecka okupacja. Za ostatnimi wycofującymi się za linię Sanu żołnierzami Armii „Kraków” do miasta weszły oddziały 28 Dywizji Piechoty Wehrmachtu. 15 września 1939, oficjalną delegację armii niemieckiej z pierwszym Komendantem Miasta przyjął wraz z miejscowymi Volksdeutschami w Zarządzie Miasta, ubrany w mundur członka SA, inż. Weissbrott – od 1939 r. zatrudniony w Leżajsku przez władze wojewódzkie, w charakterze geodety. Do współpracy przystąpili także niektórzy Ukraińcy (1939).

70. rocznica początków repatriacji Kresowian do Leżajska i okolic w latach 1944-1947 - w tym czasie przybyło tutaj ponad 2500 osób. (od 1944 r.);

60. rocznica wybudowania linii poprowadzonej z elektrowni w Stalowej Woli – miasto otrzymało światło elektryczne (1954);

55. rocznica wybudowania i oddania do użytku nowej Szkoły Podstawowej Nr 2 (później im. Władysława Broniewskiego) (1959);

50. rocznica oddania do użytku przychodni lekarskiej przy ul. Staszica (1964);

45. rocznica utworzenia drugiej parafii przy bazylice OO. Bernardynów (1969);

45. rocznica zorganizowania Dętej Orkiestry Strażackiej (1969);

45. rocznica powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej (TMZL) (1969);

45. rocznica opracowania miejskiego planu ogólnego dla miasta Leżajska (1969);

40. rocznica oddania do użytku Powiatowego Domu Kultury w Leżajsku (1974);

40. rocznica rozpoczęcia organizacji corocznych Dni Leżajska pod nazwą „Dni Kwitnącej Azalii” (1974);

40. rocznica przeniesienia Gimnazjum i Liceum z dawnego Dworu Starościńskiego przy ul. Mickiewicza 20 A (wtedy Mickiewicza 22), do nowych obiektów przy ul. M.C.  Skłodowskiej 6 (1974);

30. rocznica uroczystej rekoronacji obrazu MB Pocieszenia (10 czerwca 1984 r.);

15. rocznica powstania powiatu leżajskiego (Leżajsk stał się siedzibą starostwa po raz czwarty) (1 stycznia 1999 r.);

Na podstawie:

Dzieje Leżajska. Leżajsk od najdawniejszych czasów do 1944 roku, Józef Półćwiartek (red.), Leżajsk 2003

Kłos S., Leżajsk i powiat leżajski, Krosno 2000

Kuźniar K., Kalendarium miasta Leżajska, Raptularz Nr 12, Leżajsk 1999/2000

Leżajsk, Stanisław Mendelowski (red.), Krosno 2008

Słotwińska H., Ewangelizacyjna działalność Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Leżajsku (1400-2000), Leżajsk 2000

Z dziejów Leżajska i okolic, Zbigniew Andres (red.), Rzeszów 1980

Ziobro W., Leżajsk i wokół Leżajska, Rzeszów 2009

 

Marian Matkowski

 

Menu

Copyright © 2013. PDDM  Rights Reserved.