facebook
^Back To Top

 • 1 Leżajsk
  Widok z wieży telefonicznej na Sąd i osiedle Staszica i Kołłątaja.
 • 2 PKP
  Ciuchcia wjeżdżająca na peron w Leżajsku
 • 3 Osiedle
  Widok na osiedle z kominem w tle
 • 4 Leżajsk
  Przemarsz Orkiestry ul. Mickiewicza przy Ogródku Jordanowskim i Szkole Muzycznej
 • 5 Dom Kultury
  Występ chóru przed Domem Kultury w ramach Wojewódzkich Eliminacji "Artama 78"

- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta -

  

Kalendarium rocznic przypadających w 2016 r.

Kalendarium rocznic przypadających w 2016 r.

2016  KALENDARIUM
(wybrane wydarzenia)1346 – Pierwsza znana informacja o Leżajsku w dokumencie Kazimierza Wielkiego lokującym wieś Połomyja (dzisiejsza Połomia) nad dopływem Wisłoka, w którym wymieniono rycerza Narcyza, syna sołtysa z Leżajska.
1416 – Jan Wałach wójtem Leżajska, kolejny po pierwszym wójcie zasadźcy Stanisławie Jasieńskim (Jasieński w dokumencie lokacyjnym występuje jako mieszczanin z Przeworska), natomiast jego następca Jan Wałach wszedł
w posiadanie wójtostwa leżajskiego prawdopodobnie drogą kupna, lecz nie można wykluczyć także jego ożenku z córką Stanisława Jasieńskiego, w tym też roku król Władysław Jagiełło potwierdza przywileje lokacyjne.
1506 – umiera Jakub Morawa energiczny wójt leżajski. Na zjeździe w Lublinie 17 marca 1506 r., kasztelan sandomierski Jakub Szydłowiecki przekazał wójtostwo leżajskie w ręce pięciu córek Jakuba Morawy: Heleny Łopuskiej, Barbary Helbigowskiej oraz niezamężnym jeszcze Katarzynie, Elżbiecie i Annie.
1506 – przedłużenie sześcioletniego zwolnienie Leżajska ze świadczeń na rzecz króla (z 1503 r. za Aleksandra Jagiellończyka zwolnienie od wszelkich powinności) na okres dalszych 3 lat
1511 – spór wokół wójtostwa leżajskiego, w który zaangażowani byli niejaki Jakub Sławieński, córki Jakuba Morawy, specjalna komisja królewska, siostra króla Zygmunta I Starego – Elżbieta Jagiellonka i protegowany króla – Jakub Filipowski, ten ostatni po wyroku wydanym w dniu 25 marca 1511 r. przez komisarzy królewskich, potwierdzonym przez Zygmunta I Starego w czerwcu 1511 r. przejmuje wójtostwo leżajskie.
1521 – Krzysztof Szydłowiecki herbu „Odrowąż", który bardzo zasłużył się w budowie nowego miasta i utworzył centrum administracji królewszczyzny leżajskiej, wznosząc w latach 3O-tych pierwszy drewniany dwór starościński otoczony parkanem i wieżą trójpiętrową - zniszczoną w XVII w. Osiedlił też w mieście pierwszych Żydów.
1596 – W mieście wybudowano drugi kościół p.w. Bożego Ciała (w pobliżu obecnej Szkoły Podstawowej nr 1) - dziś nie istniejący.
1616 – wśród wielu cechów działających już w Leżajsku król Zygmunt III Waza aktem wydanym w Warszawie
dnia 20 kwietnia 1616 roku, zatwierdza statut kowali, ślusarzy, rymarzy, siodlarzy, mieczników, stolarzy, iglarzy
(obok sukienników (od 1523), krawców (1549), piekarzy, piwowarów, rzeźników, szewców (1565), garncarzy, bednarzy, kołodziejów, stolarzy (1569))
1686 – Jędrzej Potocki starosta leżajski zatwierdza statut cechu sukienników, czapników i kapeluszników (dn. 20.01.1686 r.)
1811 – pożar miasta (pożary z XIX i początku XX wieku, m.in. także z 1834 i 1903 roku, pochłonęły liczne dokumenty cechowe, przechowywane najczęściej w domach prywatnych u mistrzów cechowych.)
1941 – początek roku, przybycie ze Lwowa volksdeutscha Wilhelma Bisanza, który objął stanowisko burmistrza miasta od Fryderyka Keipra (na stanowisku od sierpnia 1940 r.)
1941 – zabranie ksiąg metrykalnych z Archiwum Archidiecezjalnego Obrządku Łacińskiego w Przemyślu do Lwowa. Podczas okupacji niemieckiej, hitlerowcy poszukiwali w nich śladów osadnictwa niemieckiego na Rusi Czerwonej. Zbiory te spłonęły we Lwowie podczas odwrotu Niemców w 1944 roku (wśród nich znajdowały się księgi leżajskie, które składowano wcześniej w Leżajsku od roku 1607)

Źródła:

Ambrozowicz J., Leżajsk, Rzeszów 2006
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005
Bereziewicz A., Zarys dziejów Leżajska na tle rozwoju starostwa leżajskiego do roku 1590, [w:] Almanach Leżajski 3 (1983),
Dzieje Leżajska. Leżajsk od najdawniejszych czasów do 1944 roku, Józef Półćwiartek (red.), Leżajsk 2003
Helwin W., Walat W., Akt nadania miasta Rzeszowa Janowi Pakosławicowi, Rzeszów 2005
Kłos S., Leżajsk i powiat leżajski, Krosno 2000
Kuźniar K., Burmistrz miasta w systemie organów samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Leżajska, [w:] Almanach Leżajski, nr 1/2008, s. 99-100
Kuźniar K., Kalendarium miasta Leżajska, Raptularz Nr 12, Leżajsk 1999/2000
Leżajsk, Stanisław Mendelowski (red.), Krosno 2008
Matkowski M., Źródła i bibliografia do pisania prac o Leżajsku i ziemi leżajskiej część IX – Wybrane nowości wydawnicze, [w:] Almanach Leżajski, nr 10/2014
Słotwińska H., Ewangelizacyjna działalność Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Leżajsku (1400-2000), Leżajsk 2000
Wielka Encyklopedia Prawa, Smoktunowicz E. [red.], Białystok-Warszawa 2000
Z dziejów Leżajska i okolic, Zbigniew Andres (red.), Rzeszów 1980
Ziobro W., Leżajsk i wokół Leżajska, Rzeszów 2009

Wprowadził: Marian Matkowski

Menu

Copyright © 2013. PDDM  Rights Reserved.