facebook
^Back To Top

 • 1 Leżajsk
  Widok z wieży telefonicznej na Sąd i osiedle Staszica i Kołłątaja.
 • 2 PKP
  Ciuchcia wjeżdżająca na peron w Leżajsku
 • 3 Osiedle
  Widok na osiedle z kominem w tle
 • 4 Leżajsk
  Przemarsz Orkiestry ul. Mickiewicza przy Ogródku Jordanowskim i Szkole Muzycznej
 • 5 Dom Kultury
  Występ chóru przed Domem Kultury w ramach Wojewódzkich Eliminacji "Artama 78"

- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta -

  

O PDDM

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta istnieje od stycznia 2000 roku jako jednostka organizacyjna Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.

Podstawowymi zadaniami PDDM jest gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie wiedzy o historii miasta Leżajska. Pracownia zbiera także różnego rodzaju informacje, które mają na celu zachowanie i popularyzowanie historii okolic Leżajska zwanych umownie "Ziemią Leżajską". Teren "Ziemi Leżajskiej" to obszar obejmujący w przybliżeniu granice dawnego i obecnego powiatu leżajskiego.
Wśród wielu zaplanowanych przedsięwzięć PDDM znajdują się m.in.:
- tworzenie informacji bibliograficznych i faktograficznych o przeszłości oraz współczesności Leżajska, w tym o ludziach, zdarzeniach, miejscach, przedsięwzięciach i inicjatywach oraz wszelkich formach życia społecznego i instytucjonalnego.
- odnajdywanie i przechowywanie dokumentów ikonograficznych i piśmienniczych.
- gromadzenie skanów informacji prasowych, dokumentów i fotografii.
- rejestrowanie wspomnień i relacji mieszkańców miasta w celu zachowania pamięci o ważnych postaciach historycznych związanych z Leżajskiem i leżajskich rodzinach, organizacjach społecznych, instytucjach i zakładach pracy.
Do zadań PDDM należy również udzielanie konsultacji związanych z profilem realizowanych prac oraz udostępnianie materiałów zgromadzonych w pracowni.
PDDM współpracuje w większym bądź mniejszym wymiarze z lokalnymi instytucjami m.in. z bibliotekami, szkołami i organizacjami społecznymi. Wśród nich znajdują się:
Biblioteka Pedagogiczna (lekcje regionalne),
Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku (Kresowe Spotkania z Historią),
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej, współredaguje publikacje wydawaną przez TMZL (periodyk-rocznik - „Almanach Leżajski”),
Muzeum Ziemi Leżajskiej (wzajemna wymiana doświadczeń i konsultacje).

Siedziba MCK PDDM znajduje się w MCK Bibliotece Publicznej w Leżajsku.
W codziennej działalności PDDM wraz z Biblioteką Publiczną realizują wspólnie różne przedsięwzięcia m.in.:
spotkania z historią,
spotkania autorskie,
przedstawienia,
wystawy,
konkursy,
letnie i zimowe zajęcia dla dzieci w Bibliotece.

 

 

Menu

Copyright © 2013. PDDM  Rights Reserved.