facebook
^Back To Top

 • 1 Leżajsk
  Widok z wieży telefonicznej na Sąd i osiedle Staszica i Kołłątaja.
 • 2 PKP
  Ciuchcia wjeżdżająca na peron w Leżajsku
 • 3 Osiedle
  Widok na osiedle z kominem w tle
 • 4 Leżajsk
  Przemarsz Orkiestry ul. Mickiewicza przy Ogródku Jordanowskim i Szkole Muzycznej
 • 5 Dom Kultury
  Występ chóru przed Domem Kultury w ramach Wojewódzkich Eliminacji "Artama 78"

- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta -

  

Dokumentacyjny

Podstawowym zadaniem Pracowni jest gromadzenie i opracowywanie materiałów o historii
i współczesności Leżajska oraz ziemi leżajskiej.
Pracownia gromadzi opracowania tematyczne i publikacje przedmiotowe, odnajduje i przechowuje dokumenty ikonograficzne i piśmiennicze, tworzy zbiory czasopiśmiennicze oraz opracowania przedmiotowe, gromadzi informacje bibliograficzne do dziejów miasta i okolic.
Opracowuje materiały do bibliografii w periodyku (półroczniku/roczniku) pt. „Almanach Leżajski”.
Prowadzi kwerendy źródłowe literatura, prasa, internet.
Pracownia planuje odtwarzanie losów najstarszych rodzin leżajskich, poprzez rejestrowanie wspomnień i relacji mieszkańców miasta w trakcie przeprowadzanych wywiadów.
Tworzenie opracowań dokumentujących ich biografie znanych z historii Leżajszczan i osób związanych z naszym miastem i okolicą.
Zadania PDDM w zakresie gromadzenia zbiorów:
1. zespoły archiwalne dotyczące historii miasta Leżajska i okolic (tzw. „ziemi leżajskiej”)
w tym dokumenty odnoszące się Leżajska od początku jego pisanej historii po czasy współczesne.
Zgromadzone dokumenty sklasyfikowane są według kategorii, np.:
dokumenty życia:
- politycznego
- społecznego
- kulturalnego
- gospodarczego
- sportowo-turystycznego
Obecnie w zasięgu możliwych do przeprowadzenia badań, dostępne są dokumenty głównie z drugiej połowy XX w. i dokumenty współczesne z pocz. XXI (w archiwach państwowych również niektóre zespoły z przełomu XIX i XX wieku)z terenu Leżajska i okolic
(spora część archiwaliów np. dokumenty początków miasta, statutów cechów, towarzystw kulturalnych i społecznych znajduje się w kilku zbiorach rozsianych po Polsce: AGAD
w Warszawie, archiwa i zespoły biblioteczne w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. Ponadto zespoły archiwalne i biblioteczne we Lwowie, Wiedniu, Berlinie
i innych). Część zbiorów bądź pojedynczych zespołów i dokumentów archiwalnych znajduje się w zasobach leżajskich instytucji bądź organizacji takich jak: Zespół Klasztorny OO. Bernardynów, Parafia Farna w Leżajsku, Urząd Miejski w Leżajsku, Starostwo Powiatowe
w Leżajsku, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, Muzeum Ziemi Leżajskiej, TMZL, ZHP, in.

3. Gromadzenie zbiorów faktograficznych/biograficznych i fotograficznych osób zasłużonych dla Leżajska i regionu w drugiej połowie XIX w. i XX wieku.

4. Gromadzenie archiwalnych zdjęć i widokówek/pocztówek ukazujących zabytki architektoniczne Leżajska i okolic.

5. Kolekcje dokumentów organizacji politycznych i społecznych z terenu Leżajska i byłego oraz obecnego powiatu leżajskiego, a także województwa rzeszowskiego (PPR, PPS, PZPR, PSL, SL, SD, NSZZ Solidarność, OPZZ, PRON i in.).  

6. Kolekcje wszelkich dokumentów i pamiątek leżajskich organizacji społecznych m.in. pieczątek firmowych, legitymacji członkowskich, zdjęć, dyplomów, pism i dokumentów archiwalnych.

7. Opakowania wyrobów wytwarzanych w leżajskich przedsiębiorstwach i zakładach pracy, firmach do 1945 roku i po II wojnie światowej (tartak, wytwórnia tytoniu, browar, ZPOW Hortex, fabryka maszyn, Cepelia, Mewa, zakłady silikatowe, PSS Społem, GS Samopomoc Chłopska).

8. Widokówki i pocztówki z Leżajska i okolic.

9. Dokumenty i zdjęcia rodzin przesiedlanych do Leżajska i okolic z terenów dawnych Kresów Wschodnich.
2. Tworzenie dokumentów:


1. Tworzenie i gromadzenie dokumentów, poświadczających stan posiadanych zbiorów dot. historii miasta Leżajska i regionu.

2. Tworzenie i przechowywanie umów i protokołów darowizny lub przekazów (zabytków, archiwaliów, zdjęć, wydawnictw) do zborów PDDM w Leżajsku.

3. Prowadzenie księgi inwentarzowej na pozyskane zbiory dot. historii miasta i regionu (w planie – w sytuacji pozyskania archiwaliów).

4. Pozyskiwanie i dokumentowanie przez PDDM eksponatów (wykonanie skanów, zdjęć, odpisów dokumentów).

5. Przechowywanie dokumentów ze skontrów i spisów z natury obiektów zgromadzonych w PDDM.

6. Dokumentowanie informacji o zabytkach i miejscach związanych z historią Leżajska i okolic.

7. Dokumentowanie wystaw stałych i czasowych urządzanych przez MCK (Dom Kultury, Bibliotekę i PDDM).

8. Dokumentowanie konferencji naukowych, odczytów, konkursów, wieczornic, wizyt oficjalnych (dotyczących gromadzenia tekstów i prezentacji multimedialnych z materiałów wygłaszanych na w/w wydarzeniach.
9. Tworzenie materiałów i ekspozycji popularno-naukowych (wywiady, artykuły, materiały i opracowania historyczne, prezentacje multimedialne, wystawy i inne).

Menu

Copyright © 2013. PDDM  Rights Reserved.