facebook
^Back To Top

 • 1 Leżajsk
  Widok z wieży telefonicznej na Sąd i osiedle Staszica i Kołłątaja.
 • 2 PKP
  Ciuchcia wjeżdżająca na peron w Leżajsku
 • 3 Osiedle
  Widok na osiedle z kominem w tle
 • 4 Leżajsk
  Przemarsz Orkiestry ul. Mickiewicza przy Ogródku Jordanowskim i Szkole Muzycznej
 • 5 Dom Kultury
  Występ chóru przed Domem Kultury w ramach Wojewódzkich Eliminacji "Artama 78"

- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta -

  

„Jak zmieniały się przez wieki nasze książki i biblioteki”

 2014 05 14 jak przez wieki                         14 maja w Bibliotece Publicznej odbyła się impreza dla dzieci  w wieku 6 – 8 lat ph.
                          „Jak  zmieniały się przez wieki nasze książki i biblioteki”.
                          W trakcie spotkania dzieci obejrzały  sześć scenek rodzajowych
                          z historii książki i bibliotek, które przedstawili aktorzy
                          z grupy teatralnej Baratario, pracownicy Biblioteki oraz PDDM.

 

 

 

Poszczególne scenki teatralne zawierały również wskazówki o miejscu ukrycia podzielonej na części mapy prowadzącej do skarbu. Kolejne odsłony mini spektaklu realizowane były w różnych miejscach gmachu biblioteki. Wśród przedstawionych obrazów znalazły się sceny ukazujące m.in.: jaskinię człowieka pierwotnego, postacie ze starożytnej Grecji i Rzymu, skryptorium z dwoma średniowiecznymi mnichami przepisującymi księgi (w tych ostatnich wcielili się pracownicy PDDM)...

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Leżajsku

 

                Od jedenastu lat Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek.
              Jest to program promocji czytelnictwa. Ma  na celu podkreślanie roli czytania
                 i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.

 

           

Najważniejszym zadaniem trwającego w dniach 8-15 maja 2014 r. Tygodnia Bibliotek jest zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tydzień Bibliotek otwiera tradycyjnie Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony w dniu 8 maja. Z tej okazji w naszej placówce odbyło się uroczyste spotkanie bibliotekarzy z terenu powiatu leżajskiego. W obchodach uczestniczyli: przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Stefański, zastępca burmistrza Marek Karakuła, dyrektor MCK w Leżajsku Maria Horoszko wraz z pracownikami, były dyrektor biblioteki Stanisław Socha, emerytowani pracownicy biblioteki: Władysława Długosz, Janina Kiełboń i Irena Rowińska oraz pracownicy bibliotek z Leżajska i okolic. Przybyłych na uroczystość gości przywitała kierownik biblioteki Jolanta Korasadowicz. W kilku słowach nakreśliła misję bibliotek we współczesnym świecie. Zwróciła uwagę na transformację zawodu bibliotekarza, która  nastąpiła w wyniku zaistniałych przemian technologicznych powstałych we współczesnym świecie. Następnie głos zabrało kilka osób, które na ręce Jolanty Korasadowicz złożyły bibliotekarzom życzenia: Maria Horoszko - dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Marek Karakuła zastępca burmistrza miasta Leżajska, Ireneusz Stefański przewodniczący Rady Miejskiej w Leżajsku oraz Halina Leja - przewodnicząca koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w powiecie leżajskim.
Kolejnym punktem spotkania był występ Grupy Wokalnej Meritum z MCK, która wykonała kilka pięknych, nastrojowych piosenek. Po części artystycznej miała miejsce prezentacja multimedialna pt. „Nie ma Mocarza nad Bibliotekarza”. Prezentacja z przymrużeniem oka ukazała pracę Biblioteki Publicznej w okresie 2012-2013 podczas remontu placówki i tymczasowego pobytu w Szkole Podstawowej Nr 1. Pokaz składający się z zebranych przez leżajskie bibliotekarki zdjęć, opatrzony został głosem Mariana Matkowskiego, który przygotował do całości żartobliwy tekst. Prezentacja wzbudziła ogólny aplauz i wprowadziła obecnych w pogodny nastrój.

LEŻAJSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ

                                      MCK Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta w dniu 10 kwietnia
                                      zainaugurowała
"Leżajskie Spotkanie Z Historią" dla uczniów
                                 w MCK Bibliotece Publicznej w Leżajsku

 

 

 

 

 Na pierwsze spotkanie, które odbyło się w Bibliotece Publicznej - przybyła klasa V ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku z opiekunem panią Beatą Wojtowicz. Tematem spotkania były dwa ważne zagadnienia związane z dziejami Leżajska i okolic. Pierwszym było Kalendarium rocznic historycznych miasta Leżajska przypadających w 2014 roku. Drugim zaś Ślady obecności Jana Pawła II na Ziemi Leżajskiej.

Więcej na:

http://biblioteka-publiczna-lezajsk.blog.onet.pl/2014/04/11/lezajskie-spotkanie-z-historia/

 

Drugie Kresowe Spotkanie z Historią

Spotkanie odbyło się w dniu 27 marca 2014 r. o godz.17.00.

Galeria

2014-03-27 - II KRESOWE SPOTKANIE Z HISTORIĄ
- fot. Tomasz Pytko i Marian Matkowski


W trakcie tego wieczoru przybliżono kolejne fragmenty dziejów dawnych Kresów Południowo - Wschodnich. Kresowianie uczestniczący w spotkaniu opowiedzieli garść swoich wspomnień i przeżyć.
Dzięki Nim, odkryto drobny fragment świata Kresów istniejący już tylko w ich pamięci. Prowadzący spotkanie Marian Matkowski w skrócie przedstawił najważniejsze miejsca i zabytki miasta Brody w obwodzie lwowskim. Z Brodów pochodzi jedna z członkiń Klubu TMLiKP-W w Leżajsku.
Ponadto kontynuowano opowieść o historii dawnych twierdz kresowych śladem Trylogii Sienkiewicza - miastach twierdzach Buczaczu, Jazłowcu i Potoku Złotym, które  przedstawił członek leżajskiego Klubu TMLiKP-W Jacek Płochocki.

 

 

   Na następnych Kresowych Spotkaniach przedstawiona zostanie także  działalność Klubu TMLiKP-W w Leżajsku, który od 2001 roku skupia dawnych Kresowian.


  

Ponadto podczas spotkania Członkowie Zarządu Klubu powzięli decyzję odnośnie zorganizowania kolejnej akcji zbiórki charytatywnej dla Polaków we Lwowie.
 

Każde Spotkanie jest otwarte dla Wszystkich Chętnych.
Wstęp bezpłatny.

Zaproszenie na II Kresowe Spotkanie z Historią w Bibliotece Publicznej

MCK-PDDM i Klub TMLiKP-W w Leżajsku zapraszają na:
Drugie Kresowe Spotkanie z Historią w Bibliotece Publicznej,
które odbędzie się w dniu 27 marca 2014 r. o godz. 17.00.

„Wieczorne kobiet rozmowy”

Z okazji Dnia Kobiet 4 marca odbyło się spotkanie pod hasłem „Wieczorne kobiet rozmowy”.

 

Podczas tego wieczoru o swoich pasjach opowiadały: Anna Krysa - malarka, Maria Polit - właścicielka gabinetu kosmetycznego, Jolanta Mach - poetka oraz Paulina Wołoch - fizykoterapeutka. Uczestniczki wieczoru mogły zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną o sztuce makijażu oraz o masażu relaksacyjnym. Humorystyczną oprawę imprezy zapewnili zaprzyjaźnieni z biblioteką Mirek Kozyra i Paweł Zygmunt. W roli prowadzących zadebiutowali Marian Matkowski i Tomasz Pytko z PDDM.

Menu

Copyright © 2013. PDDM  Rights Reserved.