facebook
^Back To Top

 • 1 Leżajsk
  Widok z wieży telefonicznej na Sąd i osiedle Staszica i Kołłątaja.
 • 2 PKP
  Ciuchcia wjeżdżająca na peron w Leżajsku
 • 3 Osiedle
  Widok na osiedle z kominem w tle
 • 4 Leżajsk
  Przemarsz Orkiestry ul. Mickiewicza przy Ogródku Jordanowskim i Szkole Muzycznej
 • 5 Dom Kultury
  Występ chóru przed Domem Kultury w ramach Wojewódzkich Eliminacji "Artama 78"

- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta -

  

17 - ta Akcja Polacy - Rodakom - 17 Października - 5 Grudnia 2016 r.

"17. Akcja Polacy-Rodakom"

Zapraszamy do uczestnictwa i wsparcia Akcji
w okresie
od 17 października do 05 grudnia 2016 r.
ZBIÓRKA DARÓW W LEŻAJSKU
DLA RODAKÓW NA WSCHODZIE
***
ZBIERAĆ BĘDZIEMY:
- słodycze, kakao, konserwy mięsne, rybne,
makaron, cukier, kasza, ryż, mleko w proszku
oraz inne artykuły
o przedłużonym terminie przydatności do spożycia,
- chemia domowa i środki higieny osobistej,
- książki z polską literaturą piękną (szczególnie bajki dla Dzieci!!!)
- małe zabawki - przytulanki.
***
MIEJSCE ZBIÓRKI:
Biura Poselskie PiS
(oficyny Muzeum Ziemi Leżajskiej)
***
w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek oraz piątek
w godz. 8.00 do 15.30

***
W Leżajsku Akcji patronuje
Jerzy Paul Poseł na Sejm RP
***
Pragniemy zaznaczyć, że
Akcja Zbiórki darów dla Polaków na Wschodzie
ma wyłącznie charakter charytatywny i humanitarny,
a nie polityczny.
Jak co roku Biura Poselskie, udzielają Akcji
wsparcia organizacyjnego i logistycznego.
***
Organizator zbiórki darów w Leżajsku:
Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo - Wschodnich
Klub w Leżajsku
ul. Mickiewicza 20 A, 37-300 LEŻAJSK
Zobacz także:
http://tmlikpw.pl.tl/17-.--AKCJA-POLACY-_-RODAKOM-W-LEZAJSKU-2016.htm

100. urodziny Zbigniewa Larendowicza - 15.10.2016 r.

Zbigniew Jan Larendowicz

Urodził się 15-10-1916 r. w Leżajsku. Syn Franciszka, organisty w Leżajskiej Bazylice OO. Bernardynów i Tekli z Gdulów. Ojciec pochodził z Sieniawy, matka Tekla z Leżajska (była ciotką Stanisława Gduli). Mieszka w starym rodzinnym domu przy ul. Podleśnej.

Szkołę podstawową rozpoczął na Podklasztorem. Szkoła mieściła się w budynku przy Placu Mariackim, gdzie w prywatnym budynku u Makosika. Wówczas nauczycielką była pani hr Krasińska, później pan Kazimierz Bentkowski. 

Pierwszą siedzibą gimnazjum Realnego w Leżajsku był budynek obecnej plebanii (w latach 1912-1922). Kilka sal szkolnych w pierwszym okresie funkcjonowania gimnazjum były wynajęte pomieszczenia starej szkoły. Do gimnazjum uczęszczał Zbigniew, kiedy szkołę przeniesiono do dworku hr. Alfreda Potockiego, a szkoła została przekształcona z państwowego męskiego gimnazjum na gimnazjum koedukacyjne. Będąc uczniem Gimnazjum Państwowego im. B. Chrobrego w Leżajsku, prowadził męski chór czterogłosowy. Chór występował podczas szkolnych mszy świętych oraz podczas wszelkich uroczystości państwowych i patriotycznych, takich jak Święto Niepodległości, 3 Maja, imieniny Prezydenta RP i Marszałka Polski. Prof. Mirosław Kapij przez 3 lata uczył go języka ruskiego. Drugim językiem obcym był niemiecki. Prof. Stanisław Iwanowicz był opiekunem jego klasy. Dyrektorami kolejno byli: prof. Piotr Szpila, prof. Józef Depowski, a potem Ksawery Bułkowski. Absolwentem został w 1934 roku.

Zbigniew Larendowicz ukończył Szkołę Starszych Przysposobienia Wojskowego, Szkołę Podchorążych we Włodzimierzu Wołyńskim. W latach 1935/36 był szefem hufca szkolnego leżajskiego gimnazjum.

Pan Zbigniew w czasie wojny był oficerem Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie Armii Krajowej, działał pod pseudonimem 'Wicher'. Pod koniec wojny pełnił funkcję dowódcy placówki AK w Leżajsku. W kampanii wrześniowej walczył jako podporucznik 24. Pułku Artylerii Lekkiej w Jarosławiu. Po wkroczeniu Armii Czerwonej dostał się do sowieckiej niewoli.

Jego starszy o 4 lata brat Mieczysław został rozstrzelany 28 maja 1943 r. przez Niemców podczas pacyfikacji Leżajska. Brat Eugeniusz urodzony w 1913 roku przeszedł szlak bojowy w brygadzie gen. Maczka. Wyjechał do Kanady, tam mieszkał i pracował i tam zmarł 29 listopada 2011 roku. Zbigniew Larendowicz poszukiwany przez gestapo ukrywał się w czasie wojny. Poślubił Annę Zofię Sztyrak 29 czerwca 1944 roku, która też była żołnierzem AK. Partyzancki ślub, bez zapowiedzi odbył się w kościele w Woli Zarczyckiej. Świadkami byli: Stanisław Czyż i Jan Dudziak. Po wojnie pan Zbigniew zapisał się na studia leśne w Poznaniu. Zdolności kronikarskie Zbigniewa Larendowicza owocują licznymi publikacjami oraz wielkimi zbiorami o wartości genealogicznej. Autor książki " Kult Matki Bożej Pocieszenia w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku", „Sanktuarium Maryjne Ojców Bernardynów w Leżajsku”, Historia posiadłości Klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku”. Franciszek Larendowicz ojciec Zbigniewa ukończył Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie - specjalizacja główna - kurs nauki gry na organach oraz śpiewu Gregoriańskiego, a jako specjalizacja dodatkowa to nauka harmonii wyższej i kontrapunktu.W latach 1904-1966 był organistą w Leżajskiej Bazylice OO. Bernardynów. W 1923/24 r. pracował jako nauczyciel śpiewu w gimnazjum. Prowadził chór gimnazjalny brał udział we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych.

Źródło: http://aordycz.com/biogramy/larendowiczzbig.htm

Akcja „Światełko Pamięci dla Łyczakowa” w Leżajsku - 11-29.10.2016 r.

Światełko Pamięci dla Łyczakowa

Apel do Mieszkańców Leżajska i okolic, aby ramach Akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”, zorganizować zbiórkę zniczy lub środków na ich zakup. Z prośbą o pomoc w tej szczytnej akcji zwraca się działający Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Leżajsku,

W wielu miejscach Polski, a szczególnie na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu rozpoczęła się już zbiórka biało-czerwonych zniczy, które 1 listopada zapłoną na dwóch najstarszych polskich cmentarzach we  Lwowie. W akcję włączają się m.in. samorządy, szkoły, domy kultury, organizacje kombatanckie, strzelcy i harcerze. Część zebranych zniczy i środków na ich zakup, może zostać przekazana do Lwowa już 23 października br. wraz z zorganizowaną wycieczką wyjeżdżającą w tym dniu z Leżajska. Kolejna partia następnym transportem tuż przed Wszystkimi Świętymi. Zachęcamy mieszkańców Miasta Leżajska i całego Powiatu Leżajskiego do zbierania zniczy, które zostaną zawiezione do Lwowa i tam 1 listopada rozpalone na największych, a zarazem najstarszych nekropoliach - Łyczakowie, Cmentarzu Orląt i Cmentarzu Janowskim. 1 listopada na grobach – tych polskich, ale także ukraińskich, ormiańskich i rosyjskich rozpalają je Polacy ze Lwowa, m.in. członkowie Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, polscy strzelcy, harcerze i stypendyści Fundacji Semper Polonia. Finał naszej akcji przypada na 29 października i Klub TMLiKP-W w Leżajsku wyraża nadzieję, że akcja ta wzbudzi pozytywny odzew wśród grona pedagogicznego i młodzieży szkolnej, pogłębiając poczucie patriotyzmu oraz łączności z Polakami dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyłączą się do akcji.

 Wprowadził: Marian Matkowski

Premiera w kinach filmu "WOŁYŃ" Wojciecha Smarzowskiego - 7.10.2016 r.

Marcin Stachowicz - Recenzja filmu Wołyń (2016) Zmielą nas żarna historii:

"...Na wspólne lata i dni – płot w płot – katów i ofiar. Na rosnące napięcie, z którego w jednej chwili wybucha niewyobrażalna przemoc. Smarzowski w "Wołyniu" – opowiadając inną, ale jednak wciąż tę samą historię – rozsuwa zasłonę czasu: pokazuje, jak wygląda życie na tykającej bombie; przedstawia świat-mozaikę, gdzie współistnieją odmienne kultury, tradycje, języki, interesy i ideologie i który ginie bezpowrotnie w morzu krwi. Robi to w poprzek mitu o panującej na Kresach idylli – pięknej krainie tolerancji i współzależności. Owszem, jego Wołyń to tygiel z naszego narodowego imaginarium – po wódkę chodzi się do żydowskiego karczmarza, a potem rozpija butlę z ukraińskim sąsiadem – ale prymu nie wiedzie wcale wyobrażona "wspólnota obywateli", lecz wzajemna nieufność. Zbyt często zmieniają się tutaj porządki władzy, żeby mogła wykształcić się jakaś forma stabilnego społeczeństwa. Jakby historia uczyniła z Kresów laboratorium do testowania stanów wyjątkowych...."

Więcej:
http://www.filmweb.pl/reviews/Zmiel%C4%85+nas+%C5%BCarna+historii-19217
http://kinolezajsk.pl/

http://kinolezajsk.pl/index.php/repertuar

Zapraszamy na film do Kina MCK w Leżajsku

Wprowadził: Marian Matkowski

492. rocznica przeniesienia i nowej lokacji miasta Leżajska w dniu 23 września 1524 r.

"Zygmunt król I od swego imienia
Założył miasto godne podziwienia,
Leżajsko, które nazwał Zygmuntowe..."

Fragment 32 - wierszowego utworu "Pieśń na chwałę miasta Leżajska" autorstwa Józefa Skibińskiego, miejscowego pisarza miejskiego.

Za Kazimierzem Przybosiem, Dzieje Leżajska w czasach nowożytnych (od roku 1524), [w:] Dzieje Leżajska pod red. Józefa Półćwiartka, Leżajsk 2013, s. 110

24 września 1524 roku Król Zygmunt I Stary dokonał osobistej wizyty zniszczonego miasta i przeniósł je na nowe, bardziej obronne, obecne miejsce. Jak podają źródła, prawdopodobnie między dzisiejszymi ulicami Gancarską, a Wałową istniała osada przedlokacyjna. Miasto przyjęło nazwę Leżajsk Zygmuntowski.

"...W imię Pańskie amen. Ku wiecznej rzeczy pamięci. Gdy wszystkie dzieła, które późne przetrwać mają wieki, w żadnym razie pewniejszej siły i skuteczniejszej nie nabierają trwałości, jako gdy sieje na piśmie przekazuje potomności, przeto My Zygmunt z Bożej łaski Król Polski, Wielki Książę Litwy a także ziem Krakowskiej, Sandomierskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej. Kujawskiej, Ruskiej, Pruskiej, Chełmińskiej, Elbląskiej i Pomorskiej itd. pan i dziedzic.
Oznajmiamy mocą niniejszego, wszystkim teraz i na przyszłość będącym, którym wiedzieć o tym się przyda. [Mianowicie] iż kiedy Nasi, z raczej całego chrześcijaństwa powszechni i wieczni nieprzyjaciele Tatarzy, najechawszy przed kilku miesiącami w nadzwyczajnej sile ziemie ruskie i one pusto-szyli, złupili też i w popiół obrócili leżące w ziemi przemyskiej miasteczko Nasze Lezensko. My zaś dążąc na Ruś z zastępem i sprzętem wojennym w celu odparcia najezdniczych Tatarów, którzy powtórnie większą potęgą na Nas napaść usiłowali, ustąpiliśmy pod wspomniane miasteczko Lezensko i widzieliśmy jego upadek i nieszczęścia. Ale skorośmy się od mieszkańców tego miasteczka dowie¬dzieli, iż nieopodal stamtąd jest miejsce samo z siebie rowami i bagnami warowne i małym nakładem 0    wiele bardziej mogące być umocnionym. Przeto owe miejsce na miasteczko Lezensko, które odtąd i na przyszłość ma się nazywać Lezensko Zygmuntowskie, upatrzywszy, wybrawszy i    przeznaczywszy, postanawiamy przenieść tam Lezensko, jakoż je mocą niniejszego [przywileju] przenosimy na zawsze i na wieczne czasy, znosząc i w niwecz obracając owo dawne miasteczko Lezensko, którego łąki, pola orne i inne użytki dla nowego miasteczka Lezensko zachowujemy obecnym przywilejem. Aby zaś mieszkańcy i mieszczanie wyżej wspomnieni brali się ochotniej do stawiania domostw na tej nowej posadzie miasteczka Lezenska, daliśmy im i wyznaczyli na wspólne obwarowanie nowego miasteczka pewną ilość i sumę pieniędzy w gotówce, a Wielmożny Krzysztof z Szydłowca na Ćmielowie i Wielkim Opatowie, wojewoda i starosta generalny krakowski oraz kanclerz Królestwa Polskiego, a także sieradzki, nowomiejski, sochaczewski, gostyński itd. starosta, szczerze Nam miły, jako opiekun i starosta tegoż miasteczka Lezensko naznaczył rzeczywiście pewną sumę pieniężną z dochodów onych dóbr. Nadto dajemy i udzielamy łaskawie wspomnianym wyżej mieszczanom miasteczka Lezensko wolność przez dwanaście nieprzerwanie po sobie następujących lat od wszystkich ceł Naszych, z wyjątkiem nowego cła, a także [wolność] od wszystkich w ogóle i w szczególności opłat i podatków Naszych; od podwód zaś i czopowego wedle woli Naszej królewskiej. Dlatego wam poborcom i celnikom Naszym obecnie i na przyszłość będącym rozkazujemy, abyście wspomnianych mieszkańców rzeczonego miasteczka Lezensko w tej im przez Nas udzielonej wolności zachowali i całkowicie zachować starali się..."

Fragment aktu lokacyjnego miasta Leżajska, wydanego we Lwowie w dniu 23 września 1524 r.

Wprowadził: Marian Matkowski

CZYTAMY RAZEM! - Ustalamy nowy rekord - 15 września 2016 r.

http://www.miastolezajsk.pl/FCK/87.JPG

     Akcja "CZYTAMY RAZEM"
odbędzie się 15 września 2016 r. (czwartek) o godz. 11.00,

w wąwozie przy ul. 28 Maja
(między Leżajską Farą, a Muzeum Ziemi Leżajskiej).

Mamy nadzieję ustalić nowy rekord
we wspólnym czytaniu,
w jednym miejscu i jednej godzinie.

W ubiegłym roku nasza akcja zgromadziła ponad 450 osób.

"Zbiorowe czytanie w Leżajsku"
- Relacja red. Iwony Piętak z próby ustanowienia rekordu w 2015 roku.

POLSKIE RADIO RZESZÓW

http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/40545/zbiorowe-czytanie-w-lezajsku

15 września weź ze sobą książkę i dołącz do nas!

Serdecznie zapraszamy.

Wprowadził: Marian Matkowski

Menu

Copyright © 2013. PDDM  Rights Reserved.